Z důvodu vlastnických práv a výrobních tajemství na výkresy i výrobky našich zákazníků nelze v galerii pro vaši představu zobrazit celé výkresy nebo hotové formy.  Snad tato galerie naznačí alespoň trochu to, že umíme realizovat opravdu složité formy.